بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/29
کل خالص ارزش دارائی ها 58,708,973,201 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,045,387 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,045,387 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,045,387 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 56,160

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/02/22

مدیر صندوق:

ارزش پرداز آريان

متولی صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مارال دادبين

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها