بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی کوی نصر(گیشا)- خیابان بلوچستان- خیابان البرز- پلاک 9 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 دفتر مرکزی 1 کوی نصر(گیشا)- خیابان بلوچستان- خیابان البرز- پلاک 9 88231405-06
2 آرژانتین 2 خیایان خالد اسلامبولی، خیابان 23، جنب سفارت استرالیا، پلاک4 42392308